BOINC team CZ

BOINC team CZ, založený již koncem roku 2007, je aktivní zejména v projektu Rosetta@home. Ihned po převzetí již notně zahnívajícího týmu v polovině roku 2015 jsem tým založil napříč všemi projekty v rámci funkce BOINC-wide teams, budu se tedy snažit vše sloučit pod tento jeden. Tým má vlastní fórum, mě můžete kontaktovat na některém z kontaktů zde na webu.

Zapojit se můžete do následujících projektů:

123Numbers/Van Der Waerden Numbers (teorie čísel)

Asteroids@Home (výzkum asteroidů)

ATLAS@Home (experiment ATLAS)

Bitcoin Utopia (těžba bitcoinů pro dary na různé dobročinné účely)

Climateprediction/Weather@home (model klimatu)

Collatz Conjecture (matematická teorie)

Cosmology@Home (kosmologie)

DENIS@Home (výzkum srdce)

EDGeS@Home (více zaměření)

Einstein@Home (hledání gravitačních vln)

Enigma@Home (kryptografie)

GPUGRID.net (výzkum proteinů)

Ibercivis (více zaměření)

istrRTgen (kryptografie)

malariacontrol.net (výzkum malárie)

MilkyWay@Home (výzkum vesmíru)

MindModeling@Home (výzkum lidské mysli)

Moo! Wrapper (kryptografie)

NFS@Home (teorie čísel)

NumberFields@home (teorie čísel)

POEM@Home (výzkum proteinů)

Radioactive@Home (mapování záření)

RNA World (genetika)

Rosetta@home (výzkum proteinů)

SETI@home (hledání života mimo Zemi)

SZTAKI desktop grid (teorie čísel)

The Lattice Project (genetika)

Van Der Waerden Numbers (teorie čísel)

WEP-M+2 Project (teorie čísel)

WUProp@Home (statistiky o BOINC aplikacích)


BOINC team CZ, founded by the end of 2007, is active especially in the Rosetta@home project. Right after taking over the qute rotting team in mid 2015 I have set the team up in all projects using BOINC-wide teams function so I will try to consolidate everything into this one. The team has its own forum, you cant contact me using some of the contacts on this website.

You can join these projects:

123Numbers/Van Der Waerden Numbers (number theory)

Asteroids@Home (asteroids research)

ATLAS@Home (ATLAS experiment)

Bitcoin Utopia (mining bitcoins for some donations)

Climateprediction/Weather@home (climate modelling)

Collatz Conjecture (mathematics theory)

Cosmology@Home (cosmology)

DENIS@Home (heart research)

EDGeS@Home (multiple targets)

Einstein@Home (search of gravitational waves)

Enigma@Home (cryptography)

GPUGRID.net (protein research)

Ibercivis (multiple targets)

istrRTgen (cryptography)

malariacontrol.net (malaria research)

MilkyWay@Home (space research)

MindModeling@Home human mind research)

Moo! Wrapper (cryptography)

NFS@Home (theory of numbers)

NumberFields@home (theory of numbers)

POEM@Home (protein research)

Radioactive@Home (radioactivity mapping)

RNA World (genetics)

Rosetta@home (protein research)

SETI@home (searching for extraterrestrial life)

SZTAKI desktop grid (number theory)

The Lattice Project (genetics)

Van Der Waerden Numbers (theory of numbers)

WEP-M+2 Project (theory of numbers)

WUProp@Home (BOINC application statistics)

Další informace