Další omezování individuální dopravy, tentokrát v Brně

Nejrůznější pochybné organizace nám připravily další omezování individuální dopravy a vyhánění automobilů z města, v tomto případě z Brna. Během víceméně tichých příprav v posledních měsících („pracuje“ se na tom ovšem již od roku 2014) došlo k výrobě téměř 80stránkového dokumentu, který byl nenápadně představen 12. března. Čas na vyjádření má veřejnost jako vždy minimální - do 30. 3., tedy 18 dní (lhůta byla později protažena). Viz web.

K přípravě byly jako obvykle pozvány pouze „vybrané“ údajně „odborné“ organziace, tedy vyjma DPMB, Kordisu a pár dalších zástupců MHD pak zejména samí profesionální teroristé a dojiči veřejných rozpočtů z nejrůznějších obskurních neziskovek. Ze zástupců největší dopravní skupiny v ČR (která se také nejvíce prolíná se skupinou ekonomicky aktivních občanů, kteří to celé platí), automobilistů, nebyl tradičně přizván nikdo. Tedy jako obvykle, o nás bez nás.

Doporučuji si alespoň prolistovat onen dokument. Obsahuje kromě tradičního sociálního inženýrství a (zatím) obecných prohlášení o tom, jak je třeba lidi vyhnat z aut, snížit podíl automobilů v rodinách apod. a nahnat je do MHD a na kola také klasické umrtvení centra, dopravních tahů a také zavedení parkovacích zón. Vše je podloženo totálními výmysly, odkazy na studie (které stejně ani mnohdy nebyly realizovány) jakožto podklady a totálně z análu vytaženými hodnotami, na které se má změnit složení dopravy. Aniž by kdokoli vysvětlil proč. V Praze už tato zhůvěřilost je, případně se na ní pracuje a je to totální zmar, doprava byla po jakémkoli podobném zásahu vždy pouze horší. Chcete totéž i v Brně? Zkuste si to tedy prolistovat a zaslat jim pár návrhů, ať je svobodná veřejnost alspoň trochu slyšet.

Můj názor podložený dosavadní realizací podobných plánů je, že jako obvykle dojde zejména k realizaci těch jednoduchých a relativně levných buzeračních opatření. Ty se navíc dají rozsekat do menších zakázek a tak se k veřejným penězům dostanou nejrůznější známí ze všech odborů od všech pánů radních, vysoce postavených úředníků a jiných odpovědných osob. Tedy zejména se bude jednat o zmrtvování, výrobu dopravních omezení (zákazy, lesy značek, zúžení, betonové monstrozity uprostřed vozovek, se kterými mají problém i autobusy MHD), čmárání po silnicích a na to napojená dopravní buzerace ze strany městské opicie, dále indoktrinace dětí ve školách apod. V tomto směru má totiž Brno ještě rezervy. Na nějakou výstabu tramvajových tratí či větší rozvoj příměstské železnice se nejspíš nedostane, protože to znamená přesun nádraží a to se rovněž šprajclo, případně na to jsou třeba miliardové investice (vystavět kilometr tramvajové trati se zastávkou v Brně znamená až 100 milionů korun) a na to rozkradená brněnská pokladna nemá.

Další informace