Změna právní subjektivity

Oznamuji, že počínaje 1. 1. 2016 dochází s ohledem na likvidační podmínky pro malé živnostníky ke změně právní subjektivity z fyzické na právnickou osobu Jizo s. r. o. Veškerý majetek a záruční závazky za dva kalendářní roky zpětně, počínaje 1. 1. 2014, přechází na tuto právnickou osobu.

Společnost je plátcem výpalného, veškeré zboží bude tedy průběžně přeceněno na ceny včetně tohoto výpalného. Tam, kde není jednoznačně řečeno, zda jsou uvedeny ceny s, nebo bez DPH, automaticky počítejte, že jsou bez DPH!

Další informace