Nehodovost v dálničních zúženích s kamerami je stále stejná

Jak se dalo předpokládat již předem, a mnoho spolků i lidí na to poukazovalo, kasírování ve zúžení na D1 samozřejmě nic nepřineslo. To nyní vyplývá z oficiálních dat nasbíraných za dobu provozu systému, jak informoval magazín Garáž. Nicméně zmrdi na miniserstvu proinvestovali prachy pro kamarády, a bolševická prasata z prdelí typu Rosice si zase mastí kapsy z výpalného, účel tedy byl splněn. Že by místo toho těch deset mega raději zainvestovali do toho, aby v „opravovaných“ úsecích nebyl pouze jeden bagr a dva kopáči opření o lopatu, případně na jinch dálnicích aby nebyly zavřené desítky kilometrů dálnice, kde se (jestli vůbec) pracuje na stometrových úsecích svodidel pár hodin denně, to ne.

V pátek jsem strávil společně s několika tisíci dalších řidičů hodně přes půl hodiny popojížděním ve zúžení někde kolem 190. kilometru. Přičemž nevím, proč to vlastně stálo, nebylo tam ani zúžení na jeden pruh, prostě se to zničeho nic rozjelo. Však co, jde jenom o čas občanů, v úhrnů miliony zbytečně zahozených hodin a miliony litrů paliva, což nakonec dává jenom finanční ztráty někde ve stamilionech až miliardách. To nikoho nezajímá, tady najednou ani tadleta vochrana přírody nebo jak tomu zelení mozci říkaj nemá místo. To radši zbuzerují lidi na nesmyslných kravinách, např. emisích sekaček, které v úhrnu nepřinesou ani zlomek zlepšení, jakého se dá dosáhnout tím, že stavby budou prováděny rychle a tak, aby tam lidi nepropálili miliony litrů paliva jen tak zbytečně popojížděním v koloně.

Podobná situace je v Praze, kdy nejen vlivem debilů na úřadech placených z vašich peněz, ale samozřejmě i tupým bolševickým systém centrálního plánování (o kterém je vědecky dokázáno, že nemůže fungovat, už něco přes 150 let, a proto ho máme stále více, to dávám rozum, že?) bylo naráz rozkopáno skoro vše, co rozkopat šlo. Přičemž jen na Jižní spojce, asi nejvytíženější komunikaci, z toho byla denně apokalypsa, a proč? Po několika týdnech, kdy jsem tam neviděl ani jednoho člověka kopnout do země jsem si všiml nějakých dvou spárek u nějakého můstku. Že oprava dilatačních spár. Tak pro to všechno vážení tam stojí desítky tisíc aut denně. Socanský kripl a špína z magorstrátu pak ještě v rozhovoru do novin arogantně napíše, že to je v pořádku a dementi jste vy. Voni přece vybírají dodavatele a staví rychle, tak nemáte jezdit autem. Stejně ani nepoužíváte to jedno parkoviště za deset let, které postavili! Co na tom, že je v místě, kde je platný jak mrtvýmu zimník, a i přes to a ty kecy toho blázna je v reálu už poměrně často plné. Vy, plebs, jste prostě pitomci a voni co sedí na miliardách jsou ti jediní správní, jak s nima naložit.

Nejlíp zakázat auta, jak navrhuje ta slovenská kráva co Burešovi držela bůhví co, když před pár lety něco rozkrádal, a za to dostala flek, čmárat po silnicích pruhy pro zyklobuzny, modrý čáry a nasadit víc pomalé, drahé, smradlavé socky. A proto nezoufejte, doprava bude dále kriplena ve prospěch městské hromadné socky. Co na tom, že ve všech zmiňovaných případech se tam dostanete rychleji a pohodlněji autem než sockou jak před tím, tak poté, až ten nesmysl spustí. Jsou to okrajové čtvrti, kde je vše daleko a socka tam už z principu, dokud má zastávky, nikdy nedojede rychle, nikdy. Autem jsem na mnoha místech například v Hostivaři zhruba za dvacet minut, sockou hodinu a půl s minimálně dvěma přestupy. Co na tom, že ta socka ve skutečnosti nakonec ani tak nezrychlí, protože až se to vlivem uzavírek ucpe, tak se ten bus k tomu pruhu ani nedostane a bude tam stejně hodiny stát v koloně. Prostě je to správně, protože mocipanstvo rozhodlo. No, možná zkuste příště místo fašistů, zelenejch mozků a jinejch socialistů, kteří chtějí jenom řídit vaše životy a hlavně za vaše peníze, zvolit někoho normálního…a pokud ty čmáranice, uzavírky a socku chcete, jste pitomci, protože na to nakonec doplatíte taky.

Nabíjení různých druhů olověných akumulátorů

Nabíjení olovených akumulátorů je sama o sobě poměrně široká oblast jak výzkumu nových materiálů a způsobů nabíjení, tak technického provedení nabíjecích systémů a samotných akumulátorů. Nelze tedy krátce doporučit nejlepší způsobem nabíjení. Je však nutné si uvědomit, že různé typy olověných akumulátorů vyžadují rozdílné nabíjení. Nelze také naslepo nahrazovat jeden typ akumulátorů jiným, ne při požadavku na zachování jistoty správné funkčnosti a adekvátní životnosti. V tomto krátkém pojednání se zaměříme zejména na auto/motoakumulátory, byť se dotkne i akumulátorů pro jiné systémy. Budu vycházet zejména z rozsáhlého materiálu CAR AND DEEP CYCLE BATTERY FAQ 2019.

Druhy olověných akumulátorů

Základní rozdělení olověných akumulátorů je v podstatě dvojí, přičemž se různé akumulátory mohou prolínat do obou kategorií. Jedná se o dělení dle provedení - nalévané (údržbové) a uzavřené (bezúdržbové) akumulátory, a pak dle materiálu elektrod - „standardní“ olověné (dnes výhradně s příměsí antimonu), vapníko-olověné (jedna z elektrod je legována vápníkem) a pak vapníko-vápníkové (obě elektrody legovány vápníkem). Podívejme se tedy na různé typy blíže.

Tzv. standardní nalévané akumulátory jsou v podstatě běžné modely zejména auto a motoakumulátorů. Jsou charakteristické svými ventily, zpravidla přímo přístupnými na jednotlivých článcích (3 pro nominálně 6V a 6 pro nominálně 12V akumulátory). V rámci pokroku během minulého století začalo být čisté olovo legováno zejména antimonem, ve stopovém množství pak i jinými prvky a sloučeninami za účelem zlepšení životnosti (odstranění sulface, menší náchylnost na plynatost apod.).

Vylepšením tohoto typu jsou akumulátory s menší náročností na údržbu, ale stále nalévané a údržbové, byť ventily mohou být přístupné obtížněji. Zde pozor na zavádějící popis a potenciální záměnu za bezúdržbové akumulátory. Tyto mají zpravidla jednu elektrodu legovánu vápníkem pro zlepšení chemicko-fyzikálních vlastností, dále mohou být přítomny další technologie kolem elektrod pro zlepšení funkce (různé separátory, rekombinátory).

Bezúdržbové akumulátory (SLA, sealed lead-acid, uzavřené, nebo také VRLA, valve-regulated lead-acid, ventily regulované) pak zahrnují několik dalších podkategorií. Akumulátory mokré (EFB, enhanced flooded battery), které mají elektrody klasicky ponořené v tekutém elektrolytu, tělo je zavařené, ale ne vždy jsou určeny k funkci v různých polohách, ventily bývají volnější a elektrolyt může vytékat i při pouhém otočení. Pak jsou to akumulátory AGM (absorped glass mat, s elektrolytem ve skelné vatě) a gelové (elektrolyt je smíšen s dalšími látkami a tvoří hustý gel). AGM a gelové jsou častěji používány zejména pro systémy zdrojů napájení s ohledem na vyšší hustotu energie a možnost provozu v libovolné poloze. Často jsou nesprávně zaměňovány mezi sebou, nicméně převážná většina těchto uzavřených typů, které jsou nasazeny v praxi, jsou AGM, nikoli gelové. V poslední době se AGM více rozšiřuji i v automobilech. Pozn: i při použití SLA/VRLA akumulátorů však také může dojít k vytékání kapalin v některých polohách, zpravidla při přebíjení, když jsou zvýšeným tlakem otevřeny bezpečnostní ventily.

Bezúdržbové akumulátory obvykle využívají elektrody legované vápníkem, přidány ale mohou být i další prvky (lithium, uhlík). Nicméně s ohledem na nemožnost doplnit elektrolyt a dále k odstranění sulface jsou často doplněny o mnoho dalších sloučenin plus další systémy v okolí elektrod (pro rekombinaci atomů vodíku a kyslíku, promíchávání elektrolytu atp.). Nejen kvůli tomu se AGM/gelové liší v nabíjecím i provozním napětí.

Mimo to existují i jisté kombinace více typů, jako například vapníko-vápníkové nízkoúdržbové akumulátory. Nebo také klasické mokré olověné (s antimonem), ale bezúdržbové díky zavaření pouzdra a umístění separátorů a rekombinátorů k elektrodám, a další typy.

Nabíjení a nabíjecí napětí

Obecně pro všechny typy olověných akumulátorů je vhodné použít nabíječku alespoň se třístupňovým nabíjením. To sestává obvykle z části nabíjení konstantním proudem (rychlé nabíjení), dále konstantním napětím (absorpční část) a nakonec udržováním nižším napětím. Standardní nalévací akumulátory je možné i lehce přebíjet základními nabíječkami bez jakékoli regulace s ohledem na to, že lze doplnit vodu, která se ztrácí elektrolýzou při přebíjení. U jiných typů to vede k (často výraznému) zkrácení životnosti. V extrémních případech i v podstatě k okamžitému zničení.

Naopak je však u některých typů nutno použít napětí vyšší, jinak bude docházet k podbíjení a výraznému zkrácení životnosti. Obvyklé hodnoty napětí pro různé typy olověných akumulátorů jsou obsaženy v tabulce. Byť je absorpční napětí standardních naléných akumulátorů uvedeno poměrně vysoké, jedná se o hodnotu pro ideální nabíjení trochu inteligentnější nabíječkou. Takové akumulátory se obvykle poměrně rozumně nabijí už i napětím kolem 14 V. Pro bezúdržbové Ca/Ca akumulátory je však napětí kolem 14,8 V střední hodnotou minima, aby se vůbec pořádně nabily. Je tedy zřejmé, že je nutné použít nabíječku se správným nastavením pro daný druh olověného akumulátoru.

Typ akumulátoru Udržovací napětí Absorpční napětí Vyrovnávací napětí
Standardní nalévané (Sb/Sb) 13,2 V 14,5 V 15,5 V
Nalévací nízkoúdržbové (Sb/Ca) 13,2 V 14,4 V 15,8 V
Mokré bezúdržbové (Ca/Ca) 13,2 V 14,8 V 15,8 V
AGM SLA (deskové) 13,6 V 14,3 V 15,6 V
AGM SLA (válcové) 13,6 V 14,6 V -
Gelové SLA (Ca/Ca) 13,2/13,8 V 14,1/14,4 V -

Z toho rovněž vyplývá, že pro mnoho typů zejména starších vozidel nejsou bezúdržbové akumulátory vůbec vhodné, neboť nabíjecí napětí alternátoru je mnohdy nastaveno velice nízko, často jen na 13,6 - 13,7 V (naprázdno). V zátěži (např. u nás je aktuální ten nesmysl o denním svícení) je napětí ještě nižší. Vapníko-vapníkové akumulátory v takových vozidlech není možné vůbec nabít a mj. vlivem sulface elektrod poměrně rychle výrazně klesá kapacita. Obecně platí, že pro taková vozidla nemá nic lepšího než maximálně nízkoúdržbové akumulátory (a i u těch je vhodné dosáhnout napětí alespoň 14 V) smysl, životnost je zpravidla horší, než s klasickými nalévanými akumulátory. Navíc jsou výrazně dražší.

Podobné je to u častého domácího bastlení nalévaných olověných akumulátorů k UPS a podobným systémům. Mimo to, že výpary z těchto akumulátorů jsou agresivní a proto je nutné takovéto akumulátory používat pouze v dobře větraných prostorech, UPS také běžně nabíjí pouze na 13,6-13,7 V. Při opakovaném hlubším vybití pak dojde k rychlé degradaci kapacity vlivem sulface (ta je odstraňována právě „rozbitím“ krystalů vyšším napětím), nejsou-li UPS vybaveny funkcí pro desulfaci. Rovněž také dochází ke stratifikaci elektrolytu (při nabíjení vyšším napětím se elektrolyt promíchává díky tvoření bublinek elektrolýzou vody).

Zajímavé pozadí v kauze Levné Elektro

Pan Zvára ze Svobodných upozornil svým článkem na zajímavé pozadí kauzy s údajnými podvody na DPH u společnosti Levné Elektro. Nedávno mimochodem začal berňák z toho samého osočovat i zelenou čúzu (Alza). Jak je jinak tato firma z mého pohledu odpad a klamání zákazníka je nejen u nich na denním pořádku, tak si nemyslím, že by se právě Alza, která si vydělá stamiliony i svou agresivní vlezlostí a oblbování zákazníků, potřebovala snížit k takovým nesmyslům jako karuzelové podvody, když to automaticky znamená konec, jakmile se něco takového vyhmátne.

Asi měsíc před tím, než to začalo, si majitelé otec a syn Václavové v rámci diskuse projektu Eshopista nevybíravě (oprávněně) stěžovali na buzerační jednání úředníků, ti si u nich při buzeraci podávají dveře. Zmínili se samozřejmě i o absolutně dementních a zbytečných kontrolních hlášeních a pokladnách či o povinnosti garance za DPH. No a najednou o měsíc později mají obstavené účty a jsou na nich nárokovány desítky milionů. Celé to připomíná nejen kauzu p. Fenclové, o které jsem již psal, že? Ano, svoboda, nejen projevu, už tady dávno není.

Jak připomíná pan Zvára, což je zřejmě třeba dělát pětkrát denně, neboť to občanům stále nějak nedochází. Ustanovení o garanci DPH proti nespolehlivým dodavatelům či odběratelém je absolutně bezprecedentní fašistické zvěrstvo a humus. Režim sám, který má desítky různých databází a možnost šmírovat nejen podnikatelům nejen bankovní účty a nutí je u toho neustále podávat různé přehledy, hlášení, výkazy a bůhví co, stejně sám není schopen si nic ohlídat a došlápnout si na ty, kteří se vyhýbají jeho okrádání. Protože připomínám, že stále platí, že daň je loupež pod pohrůžkou násilím, kodifikovaná největším mafiánem v okolí - státem - na zákon, což má tento fakt jaksi legalizovat. Což možná činí, ale stále je to amorální zvěrstvo. Vedle toho pak chce po podnikatelích, kteří nemají do žádných takových registrů přístup, aby jeho práci dělali za něj a kontrolovali vše.

No a tak nám tedy byly do finančních zákonů zavedeny presumpce viny, kdy podnikatel zodpovídá za všechno, pokud je někde nedobytná pohledávka za DPH, tak se zahojí na prvním solventním členovi obchodního vztahu, a samozřejmě musí každý dokazovat, že on je nevinen, ne naopak. Tam jste to vážení socialističí voliči dotáhli. Tento humus se prosazuje ve všech oblastech, nejen v podnikání. Již mnohokrát jsem přednesl mnoho případů např. z dopravy. To, co se děje, není výjimkou, toto je v čechystánu pravidlem. Takže až budete zase příště kvičet tu socialisticko-fašistickou větu o tom, jak ten, kdo věci dělá poctivě (nebo nedělá nic špatného), se nemá čeho bát, tak si rovnou dejte jednu pěstí. Protože naopak, ten, kdo dělá věci poctivě, se má co bát nejvíc, protože za ním režim přijde s nataženou rukou. Už jen proto, že příval nařízení a směrnic z uhnije nestačí normální člověk ani sledovat, natož se tím řídit (i protože to často jsou opravdu totální sra*ky).

Zkuste tedy příště použít ten meloun na krku a volit některou z několika málo pravicových stran. Např. Svobodné, kteří mají vystoupení z uhnije dlouhodobě v programu. Protože nynější strany si začínají uvědomovat, že situace v celé evropě jde rapidně do análu, a ve snaze se zabetonovat u svých koryt do poslední chvíle aktuálně posranci poslanci protlačili návrh zákona, který ještě víc pokřivuje možnosti financování stran tak, aby se do toho chlíva malé strany ani neměly šanci dostat.

Gratulace Velké Británii

Gratuluji občanům Velké Británie k rozhodnutí odebrat se z tohoto zasmrádajícího uskupení! Eurohujeři už začínají vřískat, že jim zrcadlo, které jim bylo nastaveno, ukázalo jejich křivou hubu. Nyní můžeme jen doufat, že po rezignaci prolhaného Camerona UKIP vyhraje příští volby a doma zamete ten komunisticko-pravdoláskařsko-zelenomozkový bordel (no-go ghetta, násilnou krinimalitu, buzerování a šmírování slušných občanů). A opět slušným lidem povolí zbraně, ať se mohou proti šmejdům bránit.

Nám tuto možnost právě chce uhnije sebrat. Proto podporujte Firearms United!

Násilný diktát k omezování zbraní a vystoupení z uhnije

Na webu Svobodných se můžete podívat, jak vypadá násilný diktát ve 21. století, tentokrát z Brusele. Pan Alexis nám přijel do padlamentu povykládat, jak nám omezí zbraně, protože oni tak rozhodli. Vůbec ho nezajímá názor minimálně 40000 občanů, ztvrzený písemně, ani široké řady občanů, firem a institucí, kteří mu ho přijeli přednést osobně. Oni prostě rozhodli, a tak musíme být jako Anglie nebo Francie: zbraně jsou špatné, áááno, člověku je i v podstatě zákonem zakázáno se bránit. Zdraví kdejaké kriminálnické špíny je hlavní a tak musíte trpět, jak vás olupuje, znásilňuje nebo vraždí a pak ho možná, pokud to přežijete, budete moct živit v kriminále. Pokud je britská veřejnost totálně vymletá a v tomto chce žít dobrovolně, prosím. Já ovšem nemám zájem se nechat odzbrojit a stát se ovcí čekající na to, až ji někdo zakousne. Vy ano?

Pokud ne, můžete zkusit něco změnit volbou jediné pravicové strany, která chce z uhnije vystoupit od samého vzniku, neboť se velmi záhy ukázalo, co to za nereformovatelné uskupení. Současně s tím byl nyní spuštěn web http://www.czexit.net se vzorovým dopisem vlády ČR Evropské radě o vystoupení z EU. Doporučuji se přidat, ať z tohoto hnijícího sovětského svazu západu vypadneme co nejdříve.

Nezbývá než doufat, že ani všichni občané Spojeného království nejsou úplně stupidní, případně pokud ano, vyhraje u nich touha si fašismo-scialismus budovat sami podle vlastní představy, a v pátek 24. započne počátek konce této zrůdnosti.

Další informace